Pressupost 2013-2014

  • Imprimeix

PRESSUPOST AMIPA CEIP NA CARAGOL 2013-2014  
INGRESSOS
CONCEPTE QUANTITAT
MATERIAL ESCOLAR 12,598.00
FOLS I FOTOCÒPIES 11,498.00
  24,096.00
   
LLIBRES 29,291.50
AGENDA 1,355.00
FOTOS NADAL 2,162.00
CISTELLA DE NADAL 1,584.50
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 4,785.00
ACAMPADA 3,860.00
AMIPA 5,830.00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  19,576.50

DESPESES Diferència
CONCEPTE QUANTITAT  
MATERIAL ESCOLAR 11,064.92 1,533.08
FOLS I FOTOCÒPIES 11,498.00 0.00
  22,562.92 1,533.08
     
LLIBRES 26,000.00 3,291.50
AGENDA 978.91 376.09
FOTOS NADAL 1,569.00 593.00
CISTELLA NADAL 349.01 1,235.49
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 4,785.00 0.00
ACAMPADA 5,338.00 -1,478.00
    5,830.00
RUA 168.97 -168.97
BUNYOLS 69.68 -69.68
XOCOLATADA 420.00 -420.00
FI DE CURS 568.75 -568.75
BUS FINAL DE CURS 1,731.68 -1,731.68
TRIBUTS 697.50 -697.50
CORREUS 50.00 -50.00
MATERIAL I DIVERS 1,150.00 -1,150.00
ALTRES 1,700.00 -1,700.00
  19,576.50 0.00